Entreé


Někdy je těžké, rozhodnout se neznámého člověka požádat o pomoc. Když se dostaneme do situace, ve které si nevíme rady, většinou se nejdříve obrátíme na naše blízké. Pokud to nepomůže, můžeme začít uvažovat o tom, že požádáme o pomoc lidi, kteří se specializují na oblast naší potřeby. Neznamená to, že bychom nechtěli vyřešit naši situaci, není to známka naší slabosti. Jen potřebujeme získat odstup, situaci porozumět, nadechnout se, nebo začít jinak.
O to jde i nám v našem středisku. Snažíme se pomoci druhým lidem v situacích, ve kterých bychom si možná sami nevěděli, bez pomoci druhého člověka, rady.