Pro pedagogy

1. Individuální konzultace pro pedagogy 

-   Možnost řešit individuálně aktuální výchovné problémy tříd nebo jednotlivců, se kterými se právě setkáváte ve svých školách.

-   Konzultace k realizovaným programům s třídními kolektivy.

 

 

 

 

2. Balintovské skupiny (Mgr. Burešová, Mgr. Kolaříková)

 

Jedná se o skupinovou práci s pedagogy, školními psychology, sociálními pracovníky. Cílem setkání je vzájemné předávání zkušeností a osvědčených způsobů řešení problémů. Dbá se na anonymitu nejenom zúčastněných, ale především klientů, jejichž problém se řeší. Služba je pro účastníky zdarma.

Termíny: 

Uherské Hradiště-     aktuálně skupinové programy neprobíhají

Uherský Brod-        aktuálně skupinové programy neprobíhají

 

(začátek skupin vždy v 13:30, konec v 15:00)

 

Na Bálintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, 
nebo mobilu 774 520 086 – Mgr. Iva Burešová buresova@svphelp.cz

 

 

 

 

3. Bálintovské skupina pro pedagogy dětí ve stacionáři

 

Tato setkávání jsou přednostně určena pedagogům žáků, kteří aktuálně dochází nebo docházeli do programu Celodenní péče v SVP HELP (stacionář).

Termíny:

                aktuálně skupinové programy neprobíhají

Čas skupiny pro pedagogy je opět 13.30 – 15.00 hod.

 

Na supervizní skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, 
nebo mobilu 774 520 086 – Mgr. Iva Burešová buresova@svphelp.cz