Pedagogové, školní psychologové, sociální pracovníci...

Individuální konzultace pro pedagogy

  • Možnost řešit individuálně aktuální výchovné problémy tříd nebo jednotlivců, se kterými se právě setkáváte ve svých třídách.
  • Konzultace k realizovaným programům s třídními kolektivy.

Balintovské skupiny 

Jedná se o skupinovou práci s pedagogy, školními psychology, sociálními pracovníky. Cílem setkání je vzájemné předávání zkušeností a osvědčených způsobů řešení problémů. Dbá se na anonymitu nejenom zúčastněných, ale především klientů, jejichž problém se řeší. Služba je pro účastníky zdarma.

Termíny a bližší informace najdete v podsložce menu Balintovské skupiny.