Pro pedagogy

 

Individuální konzultace pro pedagogy 

-   Možnost řešit individuálně aktuální výchovné problémy tříd nebo jednotlivců, se kterými se právě setkáváte ve svých školách.

-   Konzultace k realizovaným programům s třídními kolektivy.

 

 

 

Balintovské skupiny (Mgr. Burešová, Mgr. Kolaříková)

-   Jedná se o skupinovou práci s pedagogy, vzájemné předávání zkušeností a osvědčených způsobů řešení problémů.

      Výhodou je skupina vytvořená z pedagogů z různých škol.

Termíny: 

 

Balintovské skupiny v Uherském Hradišti – 9.1., 21.1., 5.2., 20.2., 12.3., 27.3., 1.4., 23.4., 8.5., 22.5., 11.6.2019.

Balintovské skupiny v Uherském Brodě – 8.1., 24.1., 7.2., 5.3., 28.3., 17.4., 7.5., 28.5., 13.6.2019.

(začátek skupin vždy v 13:30, konec v 15:00)

-      

Na Bálintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, 
nebo mobilu 774 520 086 – Mgr. Iva Burešová buresova@svphelp.cz