Rodiče a pěstouni

Máte pocit, že se s vaším dítětem nemůžete domluvit...

Nerozumíte změně chování vašeho dítěte v pubertálním období....

Vaše dítě nerespektuje stanovená pravidla....

Máte podezření, že vašemu dítěti ve škole ubližují nebo je šikanované.....

Prospěch vašeho dítěte se výrazně zhoršil a vy pro to nemůžete najít vysvětlení....

Obáváte se u svého dítěte poruch příjmu potravy či jiných sebepoškozujících aktivit.....

Máte podezření nebo víte, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami....

U vašeho dítěte se objevilo záškoláctví, útěky, toulání, krádeže, nezvládnutá agresivita či jiné nevhodné chování.....

Služby pro rodiče a pěstouny

Individuální konzultace pro rodiče

Poradenská nebo terapeutická služba za účasti jednoho nebo obou rodičů, pěstounů.

Konzultace s rodinou

Poradenská nebo terapeutická služba pro celou rodinu.

Rodičovské dovednosti

Skupinové setkání rodičů zaměřené na sdílení zkušeností.

Bližší informace najdete v podsložce menu Rodiče- Rodičovské dovednosti.