Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Šárka Jílková, DiS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Telefon: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz