Doplňkové metody

V našem zařízení nabízíme možnost osobního rozvoje s využitím metody KUPOZ a Metody instrumentálního uvědomování.

Metoda instrumentálního uvědomování

individuální forma

Metoda instrumentálního uvědomování, akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce. Vychází z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které je obohaceno o prvek nehodnotícího přístupu ke studentovi/klientovi a jeho vedení k uvědomování si vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je. 
Instrumentální uvědomování obsahuje ucelený systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovy kognitivní funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě. 

(zdroj: https://www.a-t-c.cz/)


Pracovní materiály hradí rodič (cena za 1 instrument v roce 2024 je 150,- + poštovné). Pro rodiny ze sociálně slabých podmínek se snažíme o zajištění materiálu zdarma. 


V rámci SVP HELP metodu zprostředkovává Mgr. Petr Chadima a Mgr. Helena Kolaříková.

KUPOZ- program pro rozvoj pozornosti

Program je určen pro děti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémy, pomalejším psychomotorickým tempem, obtížemi v oblasti emocí a chování atp., od 8 do cca 12 let. Těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem. 

Program trvá 15 týdnů - pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní je vhodná instruktáž u odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou). Cvičení jsou hravá a děti baví. 

Pracovní materiály hradí rodič (cena v roce 2024 je 1099,- + poštovné). Pro rodiny ze sociálně slabých podmínek se snažíme o zajištění materiálu zdarma.

Výsledky

  • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
  • zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a dítětem
  • schopnost pravidelné práce
  • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
  • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní hodnoty
  • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci
  • zlepšení sluchové a zrakové percepce
  • zlepšení pojmového myšlení a organizačních schopností
  • celkově lepší kvalita života celé rodiny

(zdroj:  https://www.kuprog.cz/ )

V rámci SVP HELP programem doprovází Mgr. Petr Chadima.Program KUPOZ nízkopříjmovým rodinám finančně podporuje:

NADACE BRATŘÍ LUŽŮ
Na Výsluní 1408
688 01 Uherský Brod

IČ 02163543

www.nadacebl.cz