Doplňkové metody

V našem zařízení nabízíme možnost osobního rozvoje s využitím metody KUPOZ a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování- individuální forma

Metoda Instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE) představuje jeden z nejzajímavějších a nejpropracovanějších počinů na pomezí pedagogiky a psychologie druhé poloviny dvacátého století. V současné době ji nevyužívají pouze psychologové a učitelé, ale i rodiče, kteří v zájmu co nejlepšího výchovného působení na své děti nezapomínají na to, co je potřeba budovat nejvíce - schopnost myslet a učit se, mít motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat v dorůstající generaci zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí. Metoda má své opodstatnění v sociální oblasti, ve zdravotnictví, může být přínosem pro kolektivy a týmy v jakémkoliv prostředí. Vedle umění vytvořit si strategii řešení úkolu upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a umožňuje adaptaci v neustále se měnícím světě.

Pracovní materiály hradí rodič (cena za 1 instrument v roce 2023 je 150,- + poštovné).

(zdroj: https://www.atc-feuerstein.cz/)


V rámci SVP HELP metodu zprostředkovává Mgr. Petr Chadima a Mgr. Helena Kolaříková.

KUPOZ- program pro rozvoj pozornosti

Program je určen pro děti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémy, pomalejším psychomotorickým tempem, obtížemi v oblasti emocí a chování atp., od 8 do cca 12 let. Těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem. 

Program trvá 15 týdnů - pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní je vhodná instruktáž u odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou). Cvičení jsou hravá a děti baví. 

Pracovní materiály hradí rodič (cena v roce 2023 je 1099,- + poštovné).

Výsledky

  • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
  • zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a dítětem
  • schopnost pravidelné práce
  • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
  • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní hodnoty
  • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci
  • zlepšení sluchové a zrakové percepce
  • zlepšení pojmového myšlení a organizačních schopností
  • celkově lepší kvalita života celé rodiny

(zdroj:  https://www.kuprog.cz/ )

V rámci SVP HELP programem doprovází Mgr. Petr Chadima.