Kdo je kdo ve středisku

                

V našem týmu pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovnice:

 

Mgr. Jitka Pryglová – speciální pedagog a vedoucí střediska
Mgr. Iva Burešová -  speciální pedagog
Mgr. Petr Chadima - speciální pedagog
Mgr. Helena Kolaříková - psycholog 
Mgr. Silvie Horková - psycholog    
Bc. Radmila Dolečková - sociální pracovnice
Mgr. Monika Bilíková - speciální pedagog, učitelka v denním stacionáři
Mgr. Bronislava Zabilová - speciální pedagog, vychovatelka v denním stacionáři
Bc. Radka Vaculínová, DiS. - asistent pedagoga v denním stacionáři