Balintovské skupiny

Balintovské skupiny vede Mgr. Iva Burešová a Mgr. Helena  Kolaříková.

Termíny:

Učitelé a další odborná veřejnost:

  • Uherské Hradiště- termíny pro školní rok 2023/24             
  • 17.1., 14.2., 28.2., 11.3., 26.3., 10.4., 25.4., 7.5., 29.5., 11.6.2024    (budova SVP HELP, 3. podlaží)
  • Uherský Brod- termíny pro školní rok 2023/24           
  • 16.1., 27.2., 13.3., 4.4., 2.5., 13.5., 3.6., 13.6.2024  (detašované pracoviště v Uherském Brodě)             
  • Začátek těchto Balintovských skupin je vždy v 13:30, konec v 15:00

Vychovatelé dětských domovů, výchovných ústavů a další odborná veřejnost:

  • pedagogové VÚ Střílky- termíny pro školní rok 2023/24   ve Střílkách  
  •  17.4.2024 – čas 8.30 – 12.00
  • 27.3.2024 a 16.5.2024  (čas skupin od 14:00-15:30)         
  • Balint v Uherském Brodě  25.3. – paragrafové školy (dříve zvláštní) čas 13.30 – 15.00

  • Balint Uherském Hradišti – 28.5.2024 – čas 8.30 – 12.00                                                                                                                       Na Balintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, nebo mobilu 774 520 086 - Mgr. Iva Burešová, buresova@svphelp.cz