Balintovské skupiny

Balintovské skupiny vede Mgr. Iva Burešová a Mgr. Helena  Kolaříková.

Termíny:

Učitelé a další odborná veřejnost:

  • Uherské Hradiště- 18.1., 6.2., 20.2., 16.3., 5.4., 24.4., 9.5., 31.5., 15.6.2023   (budova SVP HELP)
  • Uherský Brod- 2.2., 23.2., 23.3., 17.4., 15.5., 5.6.2023  (detašované pracoviště v Uherském Brodě)                            
  • Začátek Balintovských skupin je vždy v 13:30, konec v 15:00

Vychovatelé dětských domovů, výchovných ústavů a další odborná veřejnost:

  • Uherské Hradiště- 21.3.2023 od 8:30-12:00
  • VÚ Střílky- 6.6.2023 od 8:30-12:00

Na Balintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, nebo mobilu 774 520 086 - Mgr. Iva Burešová, buresova@svphelp.cz