Balintovské skupiny

Balintovské skupiny vede Mgr. Iva Burešová a Mgr. Helena  Kolaříková.

Termíny:

Učitelé a další odborná veřejnost:

  • Uherské Hradiště- 21.9., 12.10., 2.11., 16.11., 13.12.2022 a 9.1.2023 (budova SVP HELP)
  • Uherský Brod- 19.10, 10.11., 14.12.2022 a 11.1.2023(detašované pracoviště v Uherském Brodě)                                     Začátek Balintovských skupin je vždy v 13:30, konec v 15:00

Vychovatelé dětských domovů, výchovných ústavů a další odborná veřejnost:

  • Uherské Hradiště- 9.11.2022 od 9:00-12:00
  • VÚ Střílky- 15.12.2022 od 9:00-12:00

Na Balintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, nebo mobilu 774 520 086 - Mgr. Iva Burešová, buresova@svphelp.cz