Balintovské skupiny

Balintovské skupiny vede Mgr. Iva Burešová a Mgr. Helena  Kolaříková.

Termíny:

  • Uherské Hradiště- 17.3., 7.4., 19.4., 12.5., 31.5.2022 (budova SVP HELP)
  • Uherský Brod- 15.3., 26.4., 19.5.2022 (detašované pracoviště v Uherském Brodě)

Začátek Balintovských skupin je vždy v 13:30, konec v 15:00.

Na Balintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, nebo mobilu 774 520 086 - Mgr. Iva Burešová, buresova@svphelp.cz