Denní stacionář

Denní stacionář SVP HELP najdete na naší adrese v Uherském Hradišti, Zelené náměstí 1292.

Jde o službu určenou dětem převážně z prvního a druhého stupně základní školy.

Do denního stacionáře mohou být zařazeny děti s poruchami v komunikaci se spolužáky, děti nerespektující autority, děti s poruchami chování a děti s adaptačními obtížemi. Prioritou programu je změna chování, které přináší dítěti těžkosti v kontaktu s okolím.

Bližší informace

Program v denním stacionáři trvá 6 týdnů, vždy od pondělí do pátku. Žáci ráno přicházejí cca v 7.30, dle dopravy. Školní výuka probíhá přímo v SVP od 8:00 do 12:00, podle vzdělávacích plánů z kmenových škol. Odpolední program trvá do 16:30, v pátek do 16:00. První a poslední den pobytu je jen dopolední program ukončený obědem.

Služba je bezplatná, rodiče hradí pouze obědy, dopolední svačiny a kapesné. Odpolední svačinu si děti nosí z domova.

V průběhu celodenního programu může žák ve 3., 4., 5. a 6. týdnu vždy jednou týdně navštívit svoji kmenovou školu a zúčastnit se zde výuky - dle individuálních potřeb klienta. Tato možnost bude vždy předem dojednána s rodiči a školou. SVP HELP může v případě potřeby pro tyto žáky zajistit doprovod a účast na výuce našim pedagogickým pracovníkem (speciální pedagog, asistent pedagoga). Doprovod žáka bude také předem dojednán.

Informace pro rodiče a učitele

  • Do programu není možné zařadit děti bez souhlasu rodičů, děti s psychiatrickou poruchou, která není řešena s lékařem a děti se závislostí na návykových látkách.
  • Pokud má škola zájem o umístění některého ze žáků do denního stacionáře, je třeba se na tom dohodnout s rodiči.
  • Je-li dítě již našim klientem, může být zařazeno do stacionáře v nejbližším volném termínu, s ohledem na skladbu skupiny.
  • Pokud se jedná o dítě, které k nám dosud nedocházelo, proběhnou v ambulanci 2-3 schůzky, po kterých bude možné dítě do programu zařadit.
  • Děti, které se nedostanou z kapacitních nebo jiných příčin (nevhodná věková skladba, spolupachatelé, spoluaktéři šikany) do pobytového běhu, budou zařazeni v nejbližším termínu.
  • Vaše dotazy zodpovíme na níže uvedeném telefonu nebo e-mailu.

Provozní doba denního stacionáře

Pondělí - čtvrtek: 7:30 - 16:30

Pátek: 7.30 - 16.00

Ceny stravného včetně 100,- kapesného (k úhradě škod nebo případného vstupného, či jízdného při skupinových činnostech) na celý program ve školním roce 2023/24 (dle dovršeného věku v daném školním roce):

7- 10 let            1 720,- Kč

11- 14 let            1 828,- Kč

15 a více let      1 936,- Kč