Programy pro třídní kolektivy

 

Nově si termíny pro práci se třídou dohodněte na Balintovské skupině pro pedagogy 

Termíny konání skupin naleznete v NOVINKÁCH:

       

        Balintovská skupina probíhá vždy v čase 13.30 – 15.00 hod 

 

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Řešíme:

-          nekázeň, nerespektování učitelů žáky,

-          nerespektování školního řádu,

-          narušené vztahy v kolektivu,

-          šikanu,

-          kyberšikanu,

-          zneužívání návykových látek aj.

 

Programy pro nově vzniklé třídní kolektivy

Cílem je:

-          bližší seznámení žáků nebo studentů mezi sebou,

-          vymezení si pravidel chování,

-          ujasnění si priorit při studiu,

-          předání zkušeností z předchozích školních let,

-          navázání komunikace a důvěry s třídním učitelem.

 

 

Jedná se o cílené speciálně pedagogické programy pro třídní kolektivy realizované v souladu s vyhláškou 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. K realizaci těchto programů ve třídách není nutný souhlas zákonných zástupců.