Třídní kolektivy

Programy pro nově vzniklé třídní kolektivy

Cílem je:

 • bližší seznámení žáků nebo studentů mezi sebou,
 • vymezení pravidel chování,
 • ujasnění priorit při studiu,
 • předání zkušeností z předchozích školních let,
 • navázání komunikace a důvěry s třídním učitelem.

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Řešíme:

 • nekázeň, nerespektování učitelů žáky,
 • nerespektování školního řádu,
 • narušené vztahy v kolektivu,
 • šikanu,
 • kyberšikanu,
 • zneužívání návykových látek aj.

Poznámky

 • Nově si termíny pro práci se třídou dohodněte na Balintovské skupině pro pedagogy. Balintovská skupina probíhá vždy v čase 13.30 - 15.00 hod. Termíny konání skupin naleznete v složce Pedagogové.
 • Jedná se o cílené speciálně pedagogické programy pro třídní kolektivy realizované v souladu s vyhláškou 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. K realizaci těchto programů ve třídách není nutný souhlas zákonných zástupců
 • Níže si můžete stáhnout dokument Evidence činnosti s třídním kolektivem.