Programy pro třídní kolektivy

 

Nově si termíny pro práci se třídou dohodněte na Balintovské skupině pro pedagogy. Balintovská skupina probíhá vždy v čase 13.30 – 15.00 hod 

Termíny konání skupin naleznete v složce Pedagogové.

       

        

 

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Řešíme:

-          nekázeň, nerespektování učitelů žáky,

-          nerespektování školního řádu,

-          narušené vztahy v kolektivu,

-          šikanu,

-          kyberšikanu,

-          zneužívání návykových látek aj.

 

Programy pro nově vzniklé třídní kolektivy

Cílem je:

-          bližší seznámení žáků nebo studentů mezi sebou,

-          vymezení si pravidel chování,

-          ujasnění si priorit při studiu,

-          předání zkušeností z předchozích školních let,

-          navázání komunikace a důvěry s třídním učitelem.

 

 

Jedná se o cílené speciálně pedagogické programy pro třídní kolektivy realizované v souladu s vyhláškou 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. K realizaci těchto programů ve třídách není nutný souhlas zákonných zástupců.

 

 

 

 

 


Kontakt

Středisko výchovné péče HELP

Zelené náměstí 1292,
686 01 Uherské Hradiště
(areál bývalých kasáren)
tel.: 572 564 520
Telefonicky se můžete objednat
denně v době od 7.00 do 15.30 hod.

Facebook:

https://www.facebook.com/SVP-Help-316350559238478/


Detašované pracoviště
Uherský Brod:
Masarykovo náměstí 105, 688 01 Uherský Brod
(budova Regio, 1. patro)
Tel.: 778 433 963,
e-mail : kolarikova@svphelp.czPověřenec pro ochranu osobních údajů

Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz