UPOZORNĚNÍ

 

 

Vážení klienti,

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR o zákazu volného pohybu osob na území České republiky

je s účinností od 16.3.2020 omezen provoz ambulance SVP HELP v Uherském Hradišti i na detašovaném pracovišti v Uherském Brodě.

 

V pracovní dny jsme Vám k dispozici na telefonu 572 564 520.

 

 
 
 
 
 

Vítejte na stránkách

Střediska výchovné péče HELP

 

 

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6 do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy.

Naše středisko je zařízením ambulantního a celodenního typu.

Zaměřujeme se na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Pracujeme s klienty individuálně i ve skupinách (ve třídách). Poskytujeme odborné poradenství rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže apod.

Kdo je naším klientem? Děti a mládež od mateřské školy až po ukončení profesní přípravy. Rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu. Pedagogové.

 

Pokud je to možné, preferujeme práci s celým rodinným systémem.

 

Celodenní oddělení slouží pro skupinku 6-8 dětí, které k nám docházejí po dobu 6 týdnů (30 školních) dní, kdy se u nás dopoledne učí a odpoledne tráví čas volnočasovými aktivitami, školní přípravou, pohybem, společnými činnostmi. Denní stacionář je určen pro žáky základních škol, kteří mají potíže s chováním, adaptací nebo komunikací ve škole.

 

Podle zákona č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí má naše zařízení povinnost na vyžádání orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovat informace o klientovi.

 

SVP Help je součástí Výchovného ústavu, základní školy a střední školy  ve Střílkách, Zámecká 107 - viz

                                                 vustrilky.cz/

 

 

Činnost SVP HELP podporují:

 

 

 

 

 

Novinky

Omezení provozu na detašovaném pracovišti v Uherském Brodu

16.03.2020 13:08
Na základě rozhodnutí vlády ČR o zákazu volného pohybu osob s účinností od 16. března do...

Omezení provozu v SVP HELP v Uherském Hradišti ke dni 16.3.2020

16.03.2020 13:03
S t ř e d i s k o   v ý c h o v n é   p é č...

Upozornění Krajské hygienické stanice

28.02.2020 10:34
KHS ZK - informace 26. 2. 2020.pdf (394792)

Bálintovské Skupiny pro pedagogy žáků účastnících se programu Celodenní péče (stacionáře)

27.01.2020 10:48
Bálint - TU stacionář.docx (4201003)

Výroční zpráva 2018/19

30.10.2019 07:47
Výroční zpráva 2018-19.pdf (1123594)
1 | 2 | 3 >>