Důležitá informace

 

Informujeme všechny naše klienty, že naše zařízení je od 15.10.2020 do 1.11.2020, z důvodu zdravotní situace uzavřeno, a to jak stacionární, tak ambulantní část.

V tomto období je možné již objednané konzultace realizovat pouze telefonicky, případně online, a to vždy po dohodě s Vaším konzultantem.

Konzultanti Vás budou telefonicky kontaktovat a domluví s Vámi další postup.

 

Děkujeme za pochopení.

Tým SVP HELP.

 

Vítejte na stránkách

Střediska výchovné péče HELP

 

 

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6 do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy.

Naše středisko je zařízením ambulantního a celodenního typu.

Zaměřujeme se na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Pracujeme s klienty individuálně i ve skupinách (ve třídách). Poskytujeme odborné poradenství rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže apod.

Kdo je naším klientem? Děti a mládež od mateřské školy až po ukončení profesní přípravy. Rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu. Pedagogové.

 

Pokud je to možné, preferujeme práci s celým rodinným systémem.

 

Celodenní oddělení slouží pro skupinku 6-8 dětí, které k nám docházejí po dobu 6 týdnů (30 školních) dní, kdy se u nás dopoledne učí a odpoledne tráví čas volnočasovými aktivitami, školní přípravou, pohybem, společnými činnostmi. Denní stacionář je určen pro žáky základních škol, kteří mají potíže s chováním, adaptací nebo komunikací ve škole.

 

Podle zákona č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí má naše zařízení povinnost na vyžádání orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovat informace o klientovi.

 

SVP Help je součástí Výchovného ústavu, základní školy a střední školy  ve Střílkách, Zámecká 107 - viz

                                                 vustrilky.cz/

 

 

Činnost SVP HELP podporují:

 

 

 

 

 

Novinky

Důležitá informace

15.10.2020 08:37
Důležitá informace   Informujeme všechny naše klienty, že naše zařízení je od 15.10.2020 do...

Aktuální situace poskytování služeb SVP HELP

25.08.2020 09:28
Služby SVP HELP jsou aktuálně poskytovány v plném rozsahu. SVP HELP upozorňuje zaměstnance...

Provoz SVP HELP v Uherském Brodě o prázdninách

26.06.2020 12:25
S t ř e d i s k o   v ý c h o v n é   p é č...

Bálintovské Skupiny pro pedagogy žáků účastnících se programu Celodenní péče (stacionáře)

27.01.2020 10:48
Bálint - TU stacionář.docx (4201003)

Výroční zpráva 2018/19

30.10.2019 07:47
Výroční zpráva 2018-19.pdf (1123594)
1 | 2 >>