Vážení klienti

S platností od 11.5.2020 je možné za dodržení epidemiologických opatření a doporučení využívat ambulantní služby SVP HELP na pracovišti v Uherském Hradišti a Uherském Brodě.

Podmínky využívání poradenských služeb SVP HELP:

  • Konzultace musí být předem telefonicky objednána.
  • Konzultace může probíhat v individuální formě, tj. klient (dítě, sourozenci) za doprovodu jedné dospělé osoby.
  • Konzultace probíhá v prostorách SVP HELP osobně, případně telefonicky nebo online.
  • Klienti, doprovázející osoby i konzultant nosí ve společných prostorách SVP HELP roušky. V rámci konzultace je možné po domluvě a za podmínky dodržení vzájemného odstupu (2 metry) roušky sejmout, každý klient bude mít sebou sáček pro uložení roušky.
  • Klienti i doprovázející osoby jsou povinni dodržovat hygienická pravidla- dezinfekce rukou po vstupu do budovy a pracovny, dodržení vzájemného odstupu od jiných osob než rodinných příslušníků (2 metry), použití nabídnutých hygienických prostředků.
  • V případě nedodržení hygienických pravidel, nebo v případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebudou moci tyto osoby do zařízení vstoupit, případně bude ukončena probíhající konzultace a bude domluvena jiná forma vzdálené podpory.
  • Skupinové formy podpory (práce se třídou, stacionář) v současné době SVP HELP nerealizuje.

 

V Uherském Hradišti dne 11.5.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítejte na stránkách

Střediska výchovné péče HELP

 

 

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6 do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy.

Naše středisko je zařízením ambulantního a celodenního typu.

Zaměřujeme se na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Pracujeme s klienty individuálně i ve skupinách (ve třídách). Poskytujeme odborné poradenství rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže apod.

Kdo je naším klientem? Děti a mládež od mateřské školy až po ukončení profesní přípravy. Rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu. Pedagogové.

 

Pokud je to možné, preferujeme práci s celým rodinným systémem.

 

Celodenní oddělení slouží pro skupinku 6-8 dětí, které k nám docházejí po dobu 6 týdnů (30 školních) dní, kdy se u nás dopoledne učí a odpoledne tráví čas volnočasovými aktivitami, školní přípravou, pohybem, společnými činnostmi. Denní stacionář je určen pro žáky základních škol, kteří mají potíže s chováním, adaptací nebo komunikací ve škole.

 

Podle zákona č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí má naše zařízení povinnost na vyžádání orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovat informace o klientovi.

 

SVP Help je součástí Výchovného ústavu, základní školy a střední školy  ve Střílkách, Zámecká 107 - viz

                                                 vustrilky.cz/

 

 

Činnost SVP HELP podporují:

 

 

 

 

 

Novinky

Aktuální činnost SVP HELP

11.05.2020 13:16
Vážení klienti S platností od 11.5.2020 je možné za dodržení epidemiologických opatření a...

Bálintovské Skupiny pro pedagogy žáků účastnících se programu Celodenní péče (stacionáře)

27.01.2020 10:48
Bálint - TU stacionář.docx (4201003)

Výroční zpráva 2018/19

30.10.2019 07:47
Výroční zpráva 2018-19.pdf (1123594)

Bálintovské skupiny

11.09.2019 10:00
  Balintovské skupiny (Mgr. Burešová, Mgr. Kolaříková)   Jedná se o skupinovou práci s...

Rodičovské dovednosti

11.09.2019 09:38
Vážení rodiče, zveme Vás na přátelskou besedu u kávy. Budete mít možnost setkat se s odborníky SVP...
1 | 2 >>