Související dokumentace

Dokumentace:

Školní dotazník_SVP.doc (36352)

Žádost o zařazení do programu SVP HELP (3).docx (17,1 kB)

Denní stacionář SVP HELP.docx (1 MB)

 

 

Zákony:

Školsky zakon-k1.9.2018.pdf (1200656)

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (1).pdf (400,4 kB)

Zákon o soc. práv. ochraně dětí 359z r.1999Sb..doc (410 kB)

 

Vyhlášky a jiné:

 

13/2005 O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.pdf (415283)

14/2005 O předškolním vzdělávání.pdf (542057)

270/2016 O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.docx (215828)

48/2005 O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.pdf (507873)

438/2006 Sb.-kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.pdf (326753)

72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (1).pdf (323819)

Vyhláška 458.2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče v SVP.pdf (739,5 kB)

 

Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče.pdf (260,7 kB)

Příkaz ministryně školství č. 21.2007 k činnosti SVP.doc (60 kB)

 

Výroční zprávy

výroční zpráva 2016-17 .pdf (538,8 kB)

vyrocni_zprava_15-16.docx (343,3 kB)

Výroční zpráva SVP 2017-2018.pdf (682,8 kB)

 

Vnitřní řád Střediska výchovné péče HELP