Témata, která jsou častým důvodem k vyhledání odborné pomoci:

Máte pocit, že se s vaším dítětem nemůžete domluvit...

Nerozumíte změně chování vašeho dítěte v pubertálním období....

Vaše dítě nerespektuje stanovená pravidla....

Máte podezření, že vašemu dítěti ve škole ubližují nebo je šikanované.....

Prospěch vašeho dítěte se výrazně zhoršil a vy pro to nemůžete najít vysvětlení....

Obáváte se u svého dítěte poruch příjmu potravy či jiných sebepoškozujících aktivit.....

Máte podezření nebo víte, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami....

U vašeho dítěte se objevilo záškoláctví, útěky, toulání, krádeže, nezvládnutá agresivita či jiné patologické chování.....

 

Přijďte do Helpu!

Kontaktovat nás můžete vždy, kdy má vaše dítě problémy vztahující se ke škole nebo řešíte výchovné potíže doma. Společně se pokusíme najít nejvhodnější řešení.