Nabídka ve školním roce 2017 - 2018

Nové aktivity na detašovaném pracovišti v Uherském Brodě ve školním roce 2017/2018

 

Podpůrně terapeutická skupina pro dospívající

 

SKUPINA nabízí prostor pro sdílení prožitků dospívajícím ve věku 13-17 let.

SKUPINA  PRO  DOSPÍVAJÍCÍ  nabízí psychosociální podporu, účastníci zažívají korektivní zkušenost z kolektivu vrstevníků, kteří mají porozumění pro životní zkušenost toho druhého. Do skupiny mohou docházet dospívající, kteří mají výchovné problémy, problémy s rodiči, s vrstevníky, se sourozenci, problémy ve škole.

 

SKUPINU vede Mgr. Helena Kolaříková psycholožka. 

Email kontakt: kolarikova@svphelp.cz

 

Podpůrně terapeutická skupina pro dospívající má otevřenou formu a koná se 1x za 14 dnů od října 2017.