Aktuální situace poskytování služeb SVP HELP

25.08.2020 09:28

Služby SVP HELP jsou aktuálně poskytovány v plném rozsahu.

SVP HELP upozorňuje zaměstnance střediska, klienty SVP HELP a další osoby, které navštíví SVP HELP, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy SVP HELP vstoupit (dle Manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID- 19).

U vstupu do budovy SVP HELP, v každé kanceláři a WC, jsou  k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.