Denní stacionář

 
Denní stacionář SVP HELP najdete na naší adrese v Uherském Hradišti (Zelené náměstí 1292).

 

Denní stacionář je služba určená dětem převážně z prvního a druhého stupně základní školy.

Do denního stacionáře mohou být zařazeny děti s poruchami v komunikaci se spolužáky, děti nerespektující autority, děti s poruchami chování a děti s adaptačními obtížemi. Prioritou programu je změna chování, které přináší dítěti těžkosti v kontaktu s okolím.

Program v denním stacionáři trvá 6 týdnů, vždy od pondělí do pátku. Žáci ráno přicházejí cca v 7.30 – dle dopravy.  Školní výuka probíhá přímo v SVP od 8:00 do 12:00, podle vzdělávacích plánů z kmenových škol. Odpolední program trvá do 16:30, v pátek do 16:00. První a poslední den pobytu je jen dopolední program ukončený obědem.

Služba je bezplatná, rodiče hradí pouze obědy, dopolední svačiny a kapesné. Odpolední svačinu si děti nosí z domova. 

V průběhu celodenního programu může žák ve 3., 4., 5. a 6. týdnu vždy jednou týdně navštívit svoji kmenovou školu a zúčastnit se zde výuky – dle individuálních potřeb klienta. Tato možnost bude vždy předem dojednána s rodiči a školou.  SVP HELP může v případě potřeby pro tyto žáky zajistit doprovod a účast na výuce našim pedagogickým pracovníkem (speciální pedagog, asistent pedagoga). Doprovod žáka bude také předem dojednán.

 

Informace pro rodiče a učitele

·         Do programu není možné zařadit děti bez souhlasu rodičů, děti s psychiatrickou poruchou, která není řešena s lékařem a děti se závislostí na             alkoholu a drogách.

·         Pokud má škola zájem o umístění některého ze žáků do denního stacionáře, je třeba se na tom dohodnout s rodiči.

·         Je-li dítě již našim klientem, může být zařazeno do stacionáře v nejbližším volném termínu – s ohledem na skladbu skupiny.

·         Pokud se jedná o dítě, které k nám dosud nedocházelo, proběhnou v ambulanci 2-3 schůzky, po kterých bude možné dítě do programu zařadit.  

·         Děti, které se nedostanou z kapacitních nebo jiných příčin (nevhodná věková skladba, spolupachatelé, agresor, oběť) do pobytového běhu, budou             zařazeni v nejbližším termínu.

·         Vaše dotazy zodpovíme na výše uvedeném telefonu nebo e-mailu.

 

 

Provozní doba denního stacionáře 

Pondělí – čtvrtek:    7:30 – 16:30

Pátek:                      7.30 - 16.00

 

Ceny stravného a kapesné na celý program:

7-10 let                1 520,- Kč

11-14 let              1 640,- Kč

15 a více let        1 730,- Kč